Bạn Nào Muốn Làm Thời Vụ AG Tech(Youngbo Cũ) Alo...

Bạn Nào Muốn Làm Thời Vụ AG Tech(Youngbo Cũ) Alo...

Bạn nào muốn làm thời vụ AG tech(Youngbo cũ) alo mình nhé: 0988216056Cv: làm ngồi, phòng thường.Bạn nào muốn làm thời vụ AG tech(Youngbo cũ) alo mình nhé: 0988216056Cv: làm ngồi, phòng thường.
Ngày đăng:
2019-11-23
Job Id: 
631801
Địa điểm: