Accountant Staff

Accountant Staff

Công ty Nhật tại KCN Long Hậu
Mô tả công việc: 

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty..
YÊU CẦU:
• Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành Kế toán
• 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm kế toán (được đào tạo)
• Tiếng Anh giao tiếp

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Kim Chi
Điện thoại: 
0973877504
Địa chỉ Email: 
kimchi.worklink@gmail.com
Ngày đăng:
2023-03-13
Job Id: 
1922982