Việc làm tổ trưởng chuyền may

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

nhân viên kỹ thuật chuyền may

bến tre
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 0219 Hiện nay, Công ty GENNEX APPAREL (chuyên may quần áo thể thao) đang tuyển dụng một số vị trí ...
1 tháng 1 tháng 2 tuần trước