Việc làm kcn phúc long

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Công nhân Lắp ráp

long an kcn phúc long
Thực hiện tốt các công việc được giao tuân theo các hướng dẫn công việc, hướng dẫn công đoạ...
2 months 2 tuần trước