Việc làm kcn phú mỹ iii

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Nhân viên Kế hoạch Kinh doanh

vũng tàu kcn phú mỹ iii
- Lập kế hoạch phát triển kinh doanh hiệu quả cho sản xuất nhà máy, thống kê dữ liệu sản xuất, hỗ trợ ...
1 week 4 hours trước

Nhân viên QC đầu ra

vũng tàu kcn phú mỹ iii
1. Công việc lấy mẫu bán thành phẩm (bột giấy) tại những vị trí đã được chỉ định trong nhà máy. . 2. Theo dõi ...
1 week 4 hours trước

Nhân viên QC đầu vào

vũng tàu kcn phú mỹ iii
1. Công việc lấy mẫu bán thành phẩm (bột giấy) tại những vị trí đã được chỉ định trong nhà máy 2. Theo dõi ...
1 week 4 hours trước