Việc làm kcn nam đồng phú

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Thực Tập Sinh Kế Toán

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 12/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập ...
1 tuần 3 ngày trước

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 16/01/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập ...
1 tháng 1 tháng 1 tuần trước

THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

bình phước kcn nam đồng phú
- Thực tập tại Phòng Công nghệ Trung tâm R&D Công ty Kim Tín hoặc Ban Kỹ thuật thuộc Công ty FSC ...
1 tháng 1 tháng 1 tuần trước

Kỹ Sư Cơ Khí

bình phước kcn nam đồng phú
- Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ thiết bị và sản xuất ván - Phân tích lựa chọn NCC thiết bị/...
1 tháng 1 tháng 1 tuần trước

KẾ TOÁN

bình phước kcn nam đồng phú
1) Tham gia đàm phán, phân tích lựa chọn nhà thầu - Tham gia lập hồ sơ mời thầu và tổ chức công tá...
1 tháng 1 tháng 1 tuần trước