Việc làm kcn nam đồng phú

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

Nhân Viên Tiền Lương

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 28/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: 1 ...
1 tháng 1 tháng 2 tuần trước

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 28/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập ...
1 tháng 1 tháng 2 tuần trước

Kỹ Sư Cơ Khí

bình dương bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 28/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm: ...
1 tháng 1 tháng 2 tuần trước

Thực Tập Sinh Kế Toán

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 12/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập ...
2 months 5 ngày trước

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

bình phước kcn nam đồng phú
Ngày cập nhật: 16/01/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Bình Phước Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập ...
3 months 2 ngày trước

THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

bình phước kcn nam đồng phú
- Thực tập tại Phòng Công nghệ Trung tâm R&D Công ty Kim Tín hoặc Ban Kỹ thuật thuộc Công ty FSC ...
3 months 3 ngày trước

Kỹ Sư Cơ Khí

bình phước kcn nam đồng phú
- Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ thiết bị và sản xuất ván - Phân tích lựa chọn NCC thiết bị/...
3 months 3 ngày trước

KẾ TOÁN

bình phước kcn nam đồng phú
1) Tham gia đàm phán, phân tích lựa chọn nhà thầu - Tham gia lập hồ sơ mời thầu và tổ chức công tá...
3 months 3 ngày trước