Việc làm shipper

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

giao hàng

Giao hàng J&T ! Tuyển người cả nam và nữ!! 1! quản lý !! 2! nv trực page !! 7! nv nhập liệu hàng onl cho shipper đi giao. 8h đế...
2 hours 7 min trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! khu Vực Quảng Trị Tuyển người cả nam và nữ!! 2 nv trực page onl 5 nv nhập liệu hàng cho shipper đ...
17 hours 37 min trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! khu Vực Ninh Thuận Tuyển người cả nam và nữ!! 2 nv trực page onl 5 nv nhập liệu hàng cho shipper đ...
17 hours 52 min trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! Ninh bình Tuyển người cả nam và nữ!! 1! quản lý !! 2! nv trực page onl !! 7! nv phân loại hàng cho shipper đ...
2 days 18 hours trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! Lào cai Tuyển người cả nam và nữ!! 1! quản lý !! 2! nv trực page onl !! 7! nv phân loại hàng cho shipper đ...
3 days 18 hours trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! Tuyển người cả nam và nữ. Trực page phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17h. Nghỉ chủ nhật. ...
6 days 17 hours trước

nv chốt đơn

Giao hàng J&T ! tuyển3 Trực page cả nam và nữ. 4 nv chốt đơn phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17h. Nghỉ chủ ...
1 week 2 days trước

giao hàng

Giao hàng J&T ! Tuyển người cả nam và nữ. 2 Trực page 4 nv nhập liệu phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17...
1 week 5 days trước

nv chốt đơn

Giao hàng J&T ! tuyển4 nv chốt đơn phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17h. Nghỉ chủ nhật. Lương 10tr-13tr Ib ...
1 week 6 days trước

nv chốt đơn

Giao hàng J&T ! Tuyển người cả nam và nữ. 2 Trực page 4 nv chốt đơn phân loại hàng cho shipper đi giao. 8h đến 17h. ...
2 weeks 17 hours trước