Việc làm kcn hòa xá

tên công việc
tỉnh thành, thành phố

công nhân

nam định kcn hòa xá
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Xuất Khẩu Liên Hợp (HK) TUYỂN DỤNG CHO DỰ ÁN ĐÈN TRANG TRÍ TẠI KCN ...
5 months 3 tuần trước