THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

THỰC TẬP SINH KỸ THUẬT

Kim Tín
Mô tả công việc: 

- Thực tập tại Phòng Công nghệ Trung tâm R&D Công ty Kim Tín hoặc Ban Kỹ thuật thuộc Công ty FSC Việt Nam

- Hỗ trợ công việc cho bộ phận Kỹ thuật

- Thời gian thực tập: Tuỳ vào sự đăng ký của sinh viên

- Sẽ được các anh/chị trong bộ phận sắp xếp thời gian hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan

- Công ty sẽ hỗ trợ cơm trưa cho các bạn trong suốt quá trình thực tập

- Được tham gia các hoạt động chung của phòng ban

- Được hỗ trợ trong việc hoàn thành đồ án, khoá luận thực tập

Liên hệ

Người liên hệ: 
Thùy Trang
Điện thoại: 
0834902909
Địa chỉ Email: 
trangnguyen.acc@kimtingroup.com
Ngày đăng:
2019-01-15
Job Id: 
352426