Tai xe xe tải 8t va du lịch 4c-7c

Tai xe xe tải 8t va du lịch 4c-7c

Khong yeu cầu
Mô tả công việc: 

Kinh nghiệm cua toi được 6nam từ khi lắm tai xe xe

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyen van chiến
Điện thoại: 
0933431414
Địa chỉ Email: 
caophi678@ocloud.com
Ngày đăng:
2018-12-03
Job Id: 
219506
Địa điểm: