quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Qua năm bạn muốn đổi hướng qua nhân sự?bạn đam mê và muốn phát triển hơn về nghề Nhân sự?NHƯNG HỌC Ở ĐÂU? BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? HỌC ĐÂU CHO THỰC TẾ??...

#QUẢN_TRỊ_NHÂN_SỰ_CHUYÊN_NGHIỆP tại #nguonlucquocte sẽ giúpMore bạn định hướng và trở thàng 1 HR chuyên nghiệp sau khóa học!

Nắm được các kiến thức về Pháp luật lao động – Kỹ năng xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động => 4 buổi

Các Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp – Kỹ năng thu hút người tài (Đề cập đến hai vai trò: Khi Bạn là nhà tuyển dụng và cả khi Bạn là ứng viên) => 4 buổi

Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ hiệu quả (tính lương, tính tăng ca, làm ca đêm, tính phép năm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc,… More

Ngày đăng:
2019-01-12
Job Id: 
344060
Địa điểm: