Co hoi cho cac anh em khoi nganh ky thuat hai duong gia loc hai duong ninh giang thanh ha thanh mien tu ky buu chinh vien thong ha tang vien thong san xuatvan hanh san xuat bao tri thiet bi

Tin đăng tuyển này hiện tại không còn khả dụng

Vui lòng xem tin liên quan bên dưới