nv giao hàng

Nv giao hàng

GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN NV GIAO HÀNG Ở CHÂU THÀNH, CAI LẬY, MỸ THO, GÒ CÔNG. LƯƠNG CAO 7-10TR++CMT HẸN PV, LÀM VIỆC SAU TẾTGIAO HÀNG TIẾT KIỆM TUYỂN NV GIAO HÀNG Ở CHÂU THÀNH, CAI LẬY, MỸ THO, GÒ CÔNG. LƯƠNG CAO 7-10TR++CMT HẸN PV, LÀM VIỆC SAU TẾT
Ngày đăng:
2019-01-21
Job Id: 
368278