Nhân viên xử lý hàng hóa

Nhân viên xử lý hàng hóa

Công ty Cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Xử lý hàng hóa , phân chia hàng hóa cho nhân viên giao nhận

Liên hệ

Người liên hệ: 
Đàm Thanh Nam
Điện thoại: 
0971018828
Địa chỉ Email: 
damthanhnam25791@yahoo.com
Ngày đăng:
2019-01-09
Job Id: 
335938
Ngành nghề: 
Địa điểm: