Nhân viên thu nợ trực tiếp tại An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp

Nhân viên thu nợ trực tiếp tại An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp

Công ty tài chính TNHH HD SaiSon
Mô tả công việc: 

• Kiểm tra, đối chiếu danh sách khách hàng được giao và tìm đến địa chỉ, nhà cửa của khách hàng.
• Đến thu tiền khách hàng tại nhà (cụ thể là những khoản nợ quá hạn, trên 60 ngày) hoặc đưa ra những biện pháp để giải quyết khoản nợ của khách hàng còn tồn đọng.
• Liên hệ với cơ quan nhà nước, tổ dân phố, cơ quan nơi khách hàng đang làm việc hoặc người thân và gia đình khách hàng để được hỗ trợ phục vụ cho công tác tìm kiếm khách hàng đã đổi địa chỉ nhà để có thể thu nợ cho Công ty
• Đưa ra các giải pháp để giải quyết những khó khăn khi khách hàng không hợp tác trong vấn đề trả nợ
• Báo cáo hàng ngày, hàng tuần & định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Làm việc & di chuyển trên địa bàn được phụ trách

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms Trang
Điện thoại: 
0934162495
Địa chỉ Email: 
pham.thuy-trang4@hdsaison.com.vn
Ngày đăng:
2018-11-23
Job Id: 
180386
Ngành nghề: 
Địa điểm: