nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

TỔNG HỢP JOBS TIẾNG NHẬT

1. [KCN Long Đức, Đồng Nai] - NHÂN VIÊN KINH DOANH (7 triệu ~ 13 triệu)Dưới 35 tuổi, kinh nghiệm 1 năm , Tiếng Nhật N3, Tiếng Anh căn bản

2. [KCN Long Đức, Đồng Nai] - GIÁM SÁT PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT - lương khoảng GROSS 600USD ~ ( thương lượng)Tiếng Nhật N3, tốt nghiệp cao đẳng, 1 năm kinh nghiệm

3. [ KCN Amata, ĐồngMore Nai] - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM PHIÊN DỊCH - LƯƠNG GROSS 8,500,000 VND ( đã bao gồm lương tăng ca 1h/ ngày)Tiếng Nhật N3, Có kinh nghiệm về kế toán hoặc quản lý kho

4. [Q1, HCM] - THƯ KÝ KIÊM PHIÊN DỊCH - (GROSS 600 - 800 USD) Tiếng Nhật N2, kinh nghiệm kế toán tổng vụ

5. . [Q1, HCM] - NHÂN VIÊN KINH DOANH - Tiếng Nhật N2: 600 ~ 800USDTiếng Nhật N2, Có kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng hoặc bên kinh doanh từ 4 năm trở lên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV kèm hình thẻ vể:ryoubi.vn.staff3@gmail.com(website: ryoubi-vn.com)

Ngày đăng:
2019-01-21
Job Id: 
369197