nhân viên giao nhận

Nhân viên giao nhận

CTY CHUYỂN PHÁT NHANH J&T TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN TẠI HUYỆN ĐẦM DƠI -SỐ LƯỢNG :02 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN ( NAM ) - LƯƠNG CƠ BẢN: 4TR3 +KPI+CÁC PHỤ CẤP KHÁC -YÊU CẦU: TỐT NGHIỆP THCS TRỞ LÊN -LÀM VIỆC TẠI THỊ TRẤN ĐẦM DƠILH: 0913 93 77 94 GẶP THÔNG HOẶC:02907 30 1088 NHẤN 1793

Ngày đăng:
2018-12-06
Job Id: 
230020