nhân viên điều phối vận tải

Nhân viên điều phối vận tải

[KCN Quang Minh]Bên mình vẫn còn khuyết vị trí nhân viên điều phối vận tải ạ. Đi làm ngay nếu đáp ứng yêu cầu. Yêu cầu: kinh nghiệm đã từng làm công việc điều phối vận tảiGiới tính: Nam Ưu tiên ứng viên quanh KCN Quang Minh ạ,Số ĐT liên hệ: 0917027755

Ngày đăng:
2019-01-02
Job Id: 
316055