nhân viên chạy bàn

Nhân viên chạy bàn

Tuyển nhân viên chạy bàn, tạp vụ. Làm ca ngày hoặc làm ca.Khu vực hồng cầu lạc hồng 0987.621.793Tuyển nhân viên chạy bàn, tạp vụ. Làm ca ngày hoặc làm ca.Khu vực hồng cầu lạc hồng 0987.621.793
Ngày đăng:
2019-01-22
Job Id: 
370925
Địa điểm: