nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

OPPO cần tuyển gấp 7 bạn nhân viên bán hàng tại TUY HOÀ,ĐÔNG HOÀ,SƠN HOÀ,SÔNG HINH.Thu nhập:5-10Tr.Liên hệ:0775561207(Hạnh)OPPO cần tuyển gấp 7 bạn nhân viên bán hàng tại TUY HOÀ,ĐÔNG HOÀ,SƠN HOÀ,SÔNG HINH.Thu nhập:5-10Tr.Liên hệ:0775561207(Hạnh)
Ngày đăng:
2018-12-21
Job Id: 
279850