lái máy xúc

Lái máy xúc

CTY BÊ TÔNG HÀ THANH TUYỂN LÁI MÁY XÚC LẬT. L.V: LONG PHÚ - SÓC TRĂNG.L.H: 0965.840.821. (RA TẾT ĐI LÀM NGAY)CTY BÊ TÔNG HÀ THANH TUYỂN LÁI MÁY XÚC LẬT. L.V: LONG PHÚ - SÓC TRĂNG.L.H: 0965.840.821. (RA TẾT ĐI LÀM NGAY)
Ngày đăng:
2019-01-07
Job Id: 
329692
Địa điểm: