Kỹ Sư Cơ Khí

Kỹ Sư Cơ Khí

Kim Tín
Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ thiết bị và sản xuất ván

- Phân tích lựa chọn NCC thiết bị/nhà thầu

- Chủ trì thiết kế, triển khai, giám sát trong quá trình thi công, lắp đặt

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị từ chuyên gia Châu Âu

- Tham gia các dự án mới trong phạm vi chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chính về xử lý công việc liên quan đến công nghệ, về chuyên môn cơ khí.

- Quyết định đến công việc liên quan đến vấn đề công nghệ, thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí.

- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Giám sát lắp đặt dây chuyền sản xuất.

- Quản lý vận hành dây chuyền, bảo trì thiết bị cơ khí.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Liên hệ

Người liên hệ: 
Thùy Trang
Điện thoại: 
0834902909
Địa chỉ Email: 
trangnguyen.acc@kimtingroup.com
Ngày đăng:
2019-01-15
Job Id: 
352425