huấn luyện viên

Huấn luyện viên

#TUYỂN_DỤNG GOLDEN HEALTH GYM #LONG_KHÁNH

Lễ tân: 2 người Nhân viên Sale: 3 người Huấn luyện viên cá nhân ( PT ): 05 người

Xem chi tiết tại:

Ngày đăng:
2019-01-12
Job Id: 
343814