HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ- PHỤ TRÁCH CCDC, VPP

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ- PHỤ TRÁCH CCDC, VPP

Công ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
Mô tả công việc: 

- Quản lý, thao dõi hàng hóa, tài sản thông qua mã sản phẩm.
- Theo dõi chặt chẽ tài sản Cty và hệ thống cửa hàng để đảm bảo tài sản sử dụng đúng người, đúng mục đích
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và chính xác của tất cả các chứng từ hàng hoá, tài sản trong toàn Công ty / cửa hàng
- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc điều động tài sản trong cty
- Tổng hợp và kiểm tra số liệu hàng hoá
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các cửa hàng, văn phòng công ty
- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng hoá, tài sản khoa học

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ms.Hồng
Điện thoại: 
0964 042 036
Địa chỉ Email: 
lanlt.hcns@gmail.com
Ngày đăng:
2018-11-13
Job Id: 
143605
Địa điểm: