[Hải Phòng] Lái xe container

[Hải Phòng] Lái xe container

Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận Tải (Việt Nam)
Mô tả công việc: 

- Điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa đến các địa điểm giao/nhận theo yêu cầu của Công ty;
- Thực hiện công tác chọn lựa, kiểm tra container và đi lấy container theo yêu cầu của Công ty.
- Thực hiện công tác giao/nhận hàng theo yêu cầu của Công ty.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Mr.Huy
Điện thoại: 
0904883532
Địa chỉ Email: 
xuanhuy.nguyen@vn.yusen-logistics.com
Ngày đăng:
2018-12-08
Job Id: 
236399
Ngành nghề: