Công Ty Cp Phát Triển Giáo Dục Shelton Tuyển Dụng:...

Công Ty Cp Phát Triển Giáo Dục Shelton Tuyển Dụng:...

Công ty Cp Phát triển giáo dục Shelton tuyển dụng: NV SAC kiêm Chăm sóc khách hàng Địa chỉ làm việc: Số 43 Chùa Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng.Các bạn Ib cho mình để nhận Jd nhé. Vì jod khá dài.Đây là công việc Fulltime - ưu tiên những cộng sự làm việc lâu dài.

Ngày đăng:
2019-01-22
Job Id: 
370593