công nhân

Công nhân

Thông báo tuyển dụng sau tết số lượng công nhân 30 nguời ai nhu cầu đi làm sau tết ib hoặc[.] Để đuợc đi làm

Ngày đăng:
2019-01-17
Job Id: 
357653
Địa điểm: