Cần Tuyển 10 Nam Trưng Bày Cho #Unilever Tại Co.op...

Cần Tuyển 10 Nam Trưng Bày Cho #Unilever Tại Co.op...

Cần tuyển 10 nam trưng bày cho #Unilever tại co.op mart CẦN GIUỘCChỉ cần siêng, chịu khó170K/ caLiên hệ Mai: 0909060267

Ngày đăng:
2018-11-16
Job Id: 
152304