Bán Quần áo Lương 3750k + Thưởng + % (...

Bán Quần áo Lương 3750k + Thưởng + % (...

Bán quần áo lương 3750k + thưởng + % ( 4tr2 - 4tr5) ở 41 Hàng Trống 6 tiếng rưỡi/ca

Công việc đơn giản nhẹ nhàng ai quan tâm ib

Bán quần áo lương 3750k + thưởng + % ( 4tr2 - 4tr5) ở 41 Hàng Trống 6 tiếng rưỡi/ca

Công việc đơn giản nhẹ nhàng ai quan tâm ib

Ngày đăng:
2018-12-07
Job Id: 
231454
Địa điểm: